Aanmelding

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze professionele werkwijze.

Wachttijden bijgewerkt op 4-6-2024:

Jongeren (t/m 25 jaar): 10 weken. 

Volwassenen (vanaf 26 jaar): 13 weken.

Controleer voorafgaand aan je aanmelding onze pagina Vergoedingen voor informatie m.b.t. zorgverzekeraars met wie onze praktijk voor 2024 wel/geen contract heeft afgesloten. Dit kan invloed hebben op de hoogte van vergoeding van onze zorg.

Via het aanmeldformulier in onderstaande link kun je je aanmelden bij onze praktijk:

Aanmeldformulier Psychologenpraktijk B&T

Om voor behandeling in aanmerking te kunnen komen, heb je eerst een verwijzing nodig van je huisarts/specialist/bedrijfsarts/GZ psycholoog/klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hierin moet vermeld staan:

  1. AGB-code van de verwijzer
  2. (Vermoeden van) DSM-5 stoornis
  3. Indicatie/verwijzing voor generalistische basis GGZ (GBGGZ)

De verwijzing dient als bijlage geüpload te worden bij het aanmeldformulier.

Eventueel plannen wij een intakegesprek, waarbij toewijzing geschiedt op basis van beschikbaarheid en expertise van de behandelaar. Wij nemen hierover per mail/telefonisch contact met je op.

Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op jouw klachten, je visie op de problemen, jouw verwachtingen van behandeling en of jouw hulpvraag aansluit bij het aanbod van Psychologenpraktijk B&T. Samen met jou stellen wij een behandel/coaching/onderzoeksplan op en plannen vervolgafspraken.

Indien tijdens het gesprek blijkt dat Psychologenpraktijk B&T niet de aangewezen plek voor jou is, bespreken we de reden hiervan met je en reiken we je alternatieven aan.

Voor verwijzers

Psychologenpraktijk B&T biedt behandelingen en diagnostiek aan in de Basis GGZ. Bij behandeling in de Basis GGZ gaat het om relatief eenvoudige aandoeningen waarvoor een praktische en kortdurende aanpak (tot 14 sessies) meestal voldoende is. U kunt hierbij denken aan onder andere: angst, onzekerheid, somberheid, trauma, stress/overbelasting en persoonlijkheidsklachten.

Ons behandelaanbod bestaat onder andere uit Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Kortdurende Schematherapie, EFT (Emotional Freedom Techniques), (vaardigheid)trainingen en steunende/structurerende gesprekken.

Daarnaast verrichten wij diagnostiek gericht op ADHD.