Hulp bij…

Op deze pagina vindt u meer informatie over de hulp die wij u kunnen bieden bij bepaalde klachten en meer informatie over ons behandelaanbod.

Bij Psychologenpraktijk B&T kun je terecht voor behandeling, coaching en onderzoek.

Behandeling of coaching kan zich richten op bijvoorbeeld: traumatische gebeurtenissen/gerelateerde klachten,  somberheid, angsten, terugkerende niet-helpende patronen in gedachten en gedrag, onzekerheid of heftige emoties waar je geen controle over krijgt. Hierdoor kunnen vervolgens problemen ontstaan op andere gebieden in je leven, zoals op het werk, school of in relaties.

Wanneer je last hebt van de volgende klachten, zorgen of problemen kan Psychologenpraktijk B&T jou hierbij helpen:

 • Klachten vanuit onverwerkte (traumatische) ervaringen
 • Spanningsklachten, stress, overbelasting*
 • Terugkerende, niet-helpende patronen in gedachten en gedrag
 • Rouwverwerking of problematiek vanuit andere ‘verlies’ ervaringen
 • Stemmingsproblemen: somberheid, depressie
 • Angst- en paniekklachten, hyperventilatie
 • Dwangklachten
 • Emotie-regulatieproblematiek
 • Identiteitsvragen, onzekerheid, negatief zelfbeeld*
 • Milde middelen/verslavingsproblematiek
 • Slaapproblemen met psychische achtergrond*
 • Piekeren*
 • Psychologisch onderzoek gericht op ADHD
 • Milde vorm van eetproblemen
 • Levensfaseproblematiek*

 

* Behandeling van alleen deze specifieke klacht komt niet voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking. Dit valt onder Onverzekerde zorg. Zie voor meer informatie de pagina Vergoedingen of informeer ons hiernaar.

Onze cliënten beoordelen hun behandeling bij Psychologenpraktijk B&T met een cijfer 9 gemiddeld!

Behandeling

Hieronder vindt u meer informatie over onze behandelingen.

 

Behandelvisie Psychologenpraktijk B&T

In onze praktijk gaan we in gesprek met de persoon achter de klacht. Wij luisteren naar jouw persoonlijke verhaal en proberen om de psychische klachten te begrijpen tegen de achtergrond van je jeugd/levensverhaal, persoonlijkheidsstijl en leefomgeving. Jouw behandeling wordt hierop aangepast. Naast het behandelaanbod, zien wij de relatie tussen cliënt en behandelaar als een belangrijke succesfactor voor een behandeling.

Het doel van onze behandelingen is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Voor een duurzaam resultaat richten wij ons niet enkel op de klachten zelf, maar waar mogelijk ook op persoonlijke ontwikkeling.

 

Wat is belangrijk voor het slagen van een behandeling?

Voor een succesvolle behandeling is inzet, doorzettingsvermogen en een goede samenwerking tussen jou en de behandelaar nodig. Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent om bij jezelf stil te staan en na te denken over je gevoelens, gedachten en gedrag. Therapie kan soms tijdrovend en frustrerend zijn, maar kan ook troost en ontlading bieden. Het is daarbij van belang dat jij het gevoel hebt dat je met jouw behandelaar aan je problemen kunt werken.

 

Verloop behandelproces

Tijdens de intakefase wordt in overleg met de cliënt het behandelplan opgesteld en ondertekend. In het behandelplan worden o.a. de klachten, doelen van de behandeling en de behandelmethode beschreven. Met toestemming van de cliënt wordt het behandelplan naar de verwijzer verzonden.

De voortgang van de behandeling wordt met de cliënt besproken op vaste evaluatie momenten gedurende de behandeling of op verzoek van de cliënt tussentijds. Mocht overleg met het netwerk nodig zijn, geschiedt dit enkel met schriftelijke toestemming van de cliënt.

Sessie- en evaluatieverslagen worden schriftelijk vastgelegd in het elektronisch patiënten dossier (epd).

Bij intake en aan het einde van de behandeling wordt door de cliënt een ROM vragenlijst (BSI of SPSY) ingevuld, die met de cliënt besproken wordt. Deze vragenlijsten meten het klachtenniveau. De SPSY (Screeningsinstrument Psychische stoornissen) inventariseert het gedrag en symptomen van jeugdigen (12-18 jaar). De BSI (Brief Symptom Inventory) is een multidimensionale klachtenlijst die weergeeft in welke mate een client gedurende de afgelopen periode last had van psychische en/of lichamelijke symptomen.

Bij de tussentijdse evaluatie wordt het behandelplan en de voortgang ten aanzien van de behandeldoelen besproken. Aan de hand hiervan worden in samenspraak met de cliënt afspraken gemaakt, bijv. voortzetten behandeling, afsluiten van de behandeling of doorverwijzing naar een andere instelling/praktijk. Aan het einde van de behandeling wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Behandeling

Hieronder vindt u meer informatie over onze behandelingen.

 

Behandelvisie Psychologenpraktijk B&T

In onze praktijk gaan we in gesprek met de persoon achter de klacht. Wij luisteren naar jouw persoonlijke verhaal en proberen om de psychische klachten te begrijpen tegen de achtergrond van je jeugd/levensverhaal, persoonlijkheidsstijl en leefomgeving. Jouw behandeling wordt hierop aangepast. Naast het behandelaanbod, zien wij de relatie tussen cliënt en behandelaar als een belangrijke succesfactor voor een behandeling.

Het doel van onze behandelingen is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Voor een duurzaam resultaat richten wij ons niet enkel op de klachten zelf, maar waar mogelijk ook op persoonlijke ontwikkeling.

 

Wat is belangrijk voor het slagen van een behandeling?

Voor een succesvolle behandeling is inzet, doorzettingsvermogen en een goede samenwerking tussen jou en de behandelaar nodig. Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent om bij jezelf stil te staan en na te denken over je gevoelens, gedachten en gedrag. Therapie kan soms tijdrovend en frustrerend zijn, maar kan ook troost en ontlading bieden. Het is daarbij van belang dat jij het gevoel hebt dat je met jouw behandelaar aan je problemen kunt werken.

 

Verloop behandelproces

Tijdens de intakefase wordt in overleg met de cliënt het behandelplan opgesteld en ondertekend. In het behandelplan worden o.a. de klachten, doelen van de behandeling en de behandelmethode beschreven. Met toestemming van de cliënt wordt het behandelplan naar de verwijzer verzonden.

De voortgang van de behandeling wordt met de cliënt besproken op vaste evaluatie momenten gedurende de behandeling of op verzoek van de cliënt tussentijds. Mocht overleg met het netwerk nodig zijn, geschiedt dit enkel met schriftelijke toestemming van de cliënt.

Sessie- en evaluatieverslagen worden schriftelijk vastgelegd in het elektronisch patiënten dossier (epd).

Bij intake en aan het einde van de behandeling wordt door de cliënt een ROM vragenlijst (BSI of SPSY) ingevuld, die met de cliënt besproken wordt. Deze vragenlijsten meten het klachtenniveau. De SPSY (Screeningsinstrument Psychische stoornissen) inventariseert het gedrag en symptomen van jeugdigen (12-18 jaar). De BSI (Brief Symptom Inventory) is een multidimensionale klachtenlijst die weergeeft in welke mate een client gedurende de afgelopen periode last had van psychische en/of lichamelijke symptomen.

Bij de tussentijdse evaluatie wordt het behandelplan en de voortgang ten aanzien van de behandeldoelen besproken. Aan de hand hiervan worden in samenspraak met de cliënt afspraken gemaakt, bijv. voortzetten behandeling, afsluiten van de behandeling of doorverwijzing naar een andere instelling/praktijk. Aan het einde van de behandeling wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Behandelvormen Psychologenpraktijk B&T

Wij hanteren verschillende, bij voorkeur evidence-based, behandelvormen in onze psychologenpraktijk zoals Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Kortdurende Schematherapie, EFT (Emotional Freedom Techniques) en Oplossingsgerichte therapie.

Wij bieden zowel sessies in de praktijk als online aan.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Bij cognitieve gedragstherapie wordt ervan uitgegaan dat gebeurtenissen, gedachten (cognities), gevoelens en gedragingen met elkaar verbonden zijn. Door (negatieve) ervaringen kan iemand gedachten over zichzelf, anderen en de wereld ontwikkelen die kunnen leiden tot psychische klachten.

Doel

Cognitieve gedragstherapie heeft vaak als belangrijkste doelstelling het verminderen van specifieke psychische klachten.

Wat kun je verwachten?

In deze vorm van behandeling gaat de behandelaar met je in gesprek om de belemmerende (niet helpende) gedachten op te sporen en te onderzoeken; bijvoorbeeld over de mate waarin deze gedachten helpend en/of realistisch zijn.

De nadruk ligt op het aanleren van andere, meer realistische gedachten en functioneler gedrag. Door het veranderen van je gedachten en jouw gedragingen kun je je positiever gaan voelen of meer vertrouwen krijgen. Jouw klachten kunnen hierdoor afnemen.

Door middel van opdrachten word je in cognitieve gedragstherapie gestimuleerd om ook buiten de behandelgesprekken actief aan jouw klachten te werken. Daardoor kun je zelf een grote bijdrage leveren aan je eigen herstel. De behandeling is gericht op concrete oplossingen en heeft doorgaans een relatief beperkte duur.

Werkt cognitieve gedragstherapie?

Er is veel onderzoek verricht naar de effecten van cognitieve gedragstherapie. Heel vaak bleek deze methode een erg effectieve vorm van therapie te zijn. Voor meer informatie over CGT klik hier

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Naast de effectief gebleken behandeling Cognitieve Gedragstherapie neemt EMDR in onze praktijk een belangrijke plek in bij behandeling van diverse klachten. EMDR wordt aangeboden als onderdeel van een breder behandelplan, waarbij een passende combinatie gezocht wordt met andere behandelvormen.

Algemeen

Heb je iets traumatisch of ingrijpends meegemaakt waar je nog veel last van hebt? Of hebben angst- of stemmingsklachten een duidelijke oorsprong vanuit gebeurtenissen eerder in jouw leven?

Dan is een (trauma)verwerkingsgerichte therapie zoals EMDR mogelijk een behandelvorm die jou kan helpen bij het verwerken van deze gebeurtenis. EMDR is een behandelmethode die toegepast kan worden als klachten in het hier en nu voortkomen uit nare (traumatische) gebeurtenissen in het verleden.

Doel

EMDR bouwt voort op al langer bestaande verwerkingsgerichte therapieën, zoals de exposure behandeling (blootstelling aan spannende situaties of herinneringen) uit de cognitieve gedragstherapie. EMDR heeft als belangrijkste doel het verminderen van klachten zoals spanning, somberheid, nachtmerries en herbelevingen, die in verband worden gebracht met een trauma of iets anders ingrijpends wat je meegemaakt hebt. Daarnaast kan EMDR ondersteunend zijn aan andere therapievormen, zoals schematherapie, gericht op het doorbreken van niet-helpende terugkerende patronen in gedachten en gedrag.

Wat kun je verwachten?

Exposure (blootstelling) gaat ervan uit dat een (nare) emotie uitdooft als je je er maar lang genoeg aan blootstelt. Bij EMDR ga je dan ook je aandacht richten op het naarste moment uit de ingrijpende gebeurtenis. Je doet dat door vanuit het hier en nu terug te kijken naar jezelf in dat nare moment, zodat je goed bewust bent van het verschil tussen toen en nu. Terwijl je dat doet, word je bij EMDR afgeleid door oogbewegingen, klikjes en/of taps. Deze vormen van afleiding zorgen ervoor dat de verwerking op gang wordt gebracht of sneller verloopt. Vandaar ook de term EMDR: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, wat betekent: via oogbewegingen uitdoven en verwerken.

Er zijn verschillende varianten binnen de EMDR. Jouw behandelaar zal de meest passende vorm in overleg met jou toepassen.

Effectiviteit

Hóe de verwerking van trauma’s precies door EMDR verklaard kan worden, daar zijn de geleerden nog niet over uit, maar dát het werkt, wel. Voor méér informatie klik hier

Kortdurende Schematherapie

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt? In deze gevallen kan kortdurende schematherapie helpen!

Wat kun je verwachten?

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met lastig te veranderen psychische problemen zoals hardnekkige persoonlijkheidskenmerken/stoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.

Doel

Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter in staat bent om voor jezelf te zorgen en op te komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Effectiviteit

Voor volwassenen met persoonlijkheidsproblemen, niet helpende persoonlijke patronen of terugkerende psychische klachten als depressie en angst is inmiddels aangetoond dat schematherapie een effectieve behandelmethode is.

Wil je meer weten over schematherapie, klik hier

 

EFT

Emotional Freedom Techniques, kortweg EFT, is een zelfhulpmethode. Het is een makkelijke manier om meer grip op je eigen stress te krijgen, en daarmee op je leven. EFT is eenvoudig te leren en je kunt het zelf leren toepassen op zowel emotionele problemen als op lichamelijke klachten.

EFT is een behandelmethodiek waarbij exposure-therapie (waarmee je je stressreactie aanzet) wordt gecombineerd met acupressuur (je stressreactie uitdoven en ontkoppelen, echter zonder de naalden!).

Met EFT leer je negatieve emoties los te laten. Daardoor sta je assertiever en met meer zelfvertrouwen in het leven; je voelt je prettiger, rustiger en meer in balans.

EFT is in te zetten bij veel verschillende klachten en hulpvragen, zoals bij stressklachten, angsten, rouw etc. Daarnaast kan EFT ondersteunend zijn bij de aanpak van burn-out-, depressieve, trauma- of verslavingsklachten. Ook kan EFT je helpen bij lichamelijke uitingen van stress (bijv. lage rugpijn, hoofd-, buikpijn).

Tot slot kan EFT je inzetten bij het bereiken van persoonlijke doelen, je zelfbeeld te verbeteren en het doorbreken van patronen. EFT kan een onderdeel zijn en aanvullend zijn binnen jouw persoonlijke behandelplan.

Er vindt momenteel uitgebreid wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effectiviteit van EFT. Momenteel is deze behandelmethodiek nog niet evidence based verklaard.

Klik hier voor meer informatie.