Tarieven & vergoedingen

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze tarieven en de mogelijke vergoedingen.

Volwassenzorg 18+

Psychologenpraktijk B&T werkt in 2024 deels zonder en deels met contracten met zorgverzekeraars. Zie onderstaand overzicht:

Contract 2024: volledige vergoeding bij deze zorgverzekeraars

VGZ

Bewuzt
IZA
IZZ (door VGZ)
UMC
Univé
Zekur
United Consumers
Cesured
National Academic
Promovendum

Menzis

Anderzorg
Hema
VinkVink
Menzis Leefkracht

DSW-Stad Holland

DSW
InTwente
Stad Holland

Gecontracteerde zorg

Behandeling en diagnostiek bij Psychologenpraktijk B&T wordt volledig vergoed vanuit het basispakket door de zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten voor 2024. Wel wordt door de zorgverzekeraar jaarlijks aanspraak gemaakt op het eigen risico (minimaal EUR 385 voor 2024). Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen. Sommige behandelingen worden niet vergoed, bijvoorbeeld wanneer er primair sprake is van werk- of relatieproblematiek of van een aanpassingsstoornis. Bij vragen over vergoedingen kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Psychologenpraktijk B&T declareert de kosten van de behandeling direct bij jouw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent met jou het eigen risico.

Geen contract 2024: volledige of gedeeltelijke vergoeding bij deze zorgverzekeraars

Achmea

Zilveren Kruis
De Friesland Zorgverzekeraar
FBTO
Interpolis
Pro Life
ZieZo

CZ

CZdirect
Just
Nationale-Nederlanden
OHRA

ASR

Ditzo

ONVZ

Ongecontracteerde zorg

Behandeling en diagnostiek bij Psychologenpraktijk B&T wordt deels of volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Wel wordt door de zorgverzekeraar jaarlijks aanspraak gemaakt op het eigen risico (minimaal EUR 385 voor 2024). Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen. Sommige behandelingen worden niet vergoed, bijvoorbeeld wanneer er primair sprake is van werk- of relatieproblematiek of van een aanpassingsstoornis. Bij vragen over vergoedingen kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Je ontvangt van ons maandelijks een factuur voor jouw behandelsessies. Deze factuur kun je zelf declareren bij jouw zorgverzekeraar. We raden je aan om altijd bij je zorgverzekeraar te informeren naar de precieze vergoedingen en of er aanvullende voorwaarden zijn voor behandeling. Sommige zorgverzekeraars moeten vooraf goedkeuring (een machtiging) geven voor de start van de behandeling om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg.

De mate waarin jouw therapie vergoed wordt, is afhankelijk van de verzekeringspolis die je hebt afgesloten. Controleer dit goed bij jouw eigen verzekeraar. Belangrijk hierbij is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Een zuivere restitutiepolis geeft recht op volledige vergoeding van zorg, terwijl je met een naturapolis een gedeelte van de zorg vergoed krijgt. Via onderstaande link vind je een overzicht van de polissen die elke verzekeraar aanbiedt en de bijbehorende vergoedingspercentages en aanvullende voorwaarden voor 2024.

Vergoedingspercentages per verzekeraar

Rekenvoorbeeld bij gemiddeld 2 sessies van 45 minuten per maand bij 65% vergoeding van de zorgverzekeraar:

Onze factuur maandelijks 2 x € 135,89 = € 217,78

Vergoeding zorgverzekeraar 0.65 X €  217,78 = €  141,56

Jouw kosten gemiddeld per maand: € 76,22

Wij bieden maximaal 14 sessies per kalenderjaar aan. Het is ook mogelijk om jouw behandeling volledig zelf te bekostigen, zonder tussenkomst van een verwijzer of zorgverzekeraar.

Tarieven

De kosten voor een consult kunnen variëren. De Nederlandse Zorgautorititeit (NZa) stelt jaarlijks de maximale tarieven vast. Deze worden bepaald op basis van drie factoren:

  • De duur van het consult
  • Het type consult: diagnostiek of behandeling.
  • Het beroep van de zorgverlener.

De tarieven zijn terug te vinden in de tarievenzoeker van de NZa.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de meest voorkomende tarieven bij Psychologenpraktijk B&T voor 2024. Deze tarieven zijn dus wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

 

Consulttype Tijdsduur Tarief
Behandeling vanaf 45 minuten € 135,89
Behandeling vanaf 60 minuten € 161,46
Behandeling vanaf 75 minuten € 198,72
Diagnostiek vanaf 45 minuten € 159,70
Diagnostiek vanaf 60 minuten € 183,44
Diagnostiek vanaf 90 minuten € 274,01
Diagnostiek vanaf 120 minuten € 380,13
Intercollegiaal overleg kort vanaf 5 minuten € 25,05
Intercollegiaal overleg lang vanaf 15 minuten € 76,35

Onverzekerde zorg

Behandeling van Onverzekerde Zorg (OVP), zoals o.a. bij werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en hulpvragen bij psychische klachten op eigen initiatief zonder dat er al sprake van een psychische stoornis is, dien je zelf te bekostigen. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico. Voor onverzekerde zorg is geen verwijzing door een (huis)arts nodig.

Psychologenpraktijk B&T factureert de sessies maandelijks. Het basistarief is € 135,89 (sessie van 45 min).

Jeugd 18-

Psychologenpraktijk B&T heeft geen jeugdzorgcontracten met gemeenten afgesloten. Dit betekent dat de kosten van de behandeling voor eigen rekening zijn. Er is geen verwijzing door een (huis)arts nodig.

Psychologenpraktijk B&T factureert de sessies maandelijks. Het basistarief is € 135,89 (sessie van 45 min).