06-40995779 (Pauline) of 06-40514862 (Bibi) info@btpsychologen.nl

Tarieven & vergoedingen

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze tarieven en de mogelijke vergoedingen.

Volwassenzorg 18+

Vergoeding van basispakketzorg

Behandeling en diagnostiek bij Psychologenpraktijk B&T wordt vergoed door de zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten en zit in het basispakket. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door jouw zorgverzekeraar is een verwijzing van een (huis)arts nodig. Hierin dienen de volgende gegevens vermeld te staan: verwijzing voor BasisGGZ, (vermoeden van) DSM-5 diagnose, AGB code van de (huis)arts. 

Psychologenpraktijk B&T heeft voor 2023 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Achmea: De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis.

CZ: CZ, CZdirect, IZZ (door CZ), Just, Nationale-Nederlanden, OHRA.

VGZ: Bewuzt, IZA, IZZ (door VGZ), UMC, Univé, VGZ, Zekur, United Consumers, Besured, National Academic, Promovendum.

Menzis: Anderzorg, Hema, Menzis, VinkVink, Menzis Leefkracht.

DSW-Stad Holland: DSW, InTwente, Stad Holland.

ASR: ASR, Ditzo

De behandelingen bij Psychologenpraktijk B&T worden door bovengenoemde zorgverzekeraars volledig vergoed. Wel wordt door de zorgverzekeraar aanspraak gemaakt op het eigen risico. Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen. Sommige behandelingen worden niet vergoed, bijvoorbeeld wanneer er primair sprake is van werk- of relatieproblematiek of een aanpassingsstoornis. Bij vragen over vergoedingen kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Psychologenpraktijk B&T declareert de kosten van de behandeling direct bij jouw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar verrekent met jou het eigen risico.

Verzekerd bij een andere zorgverzekeraar

Ben je verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan ontvang je een maandelijkse factuur van Psychologenpraktijk B&T en draag je zelf zorg voor de betaling van deze factuur en het indienen hiervan bij jouw zorgverzekeraar. Er wordt door de zorgverzekeraar altijd een deel van je behandeling vergoed. Welk deel er vergoed wordt, hangt af van de zorgverzekeraar en de polis die je hebt afgesloten. In de meeste gevallen wordt voor de behandeling van klanten met een restitutie polis door de zorgverzekeraar 100% van het marktconforme tarief vergoed. Klanten met een natura polis krijgen een deel vergoed. Hoe hoog deze vergoeding is, verschilt per zorgverzekeraar, maar gemiddeld wordt 65-80% van het marktconforme tarief vergoed. Je eigen risico wordt altijd aangesproken.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor 2023 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Consulttype Tijdsduur Tarief (EUR)
Behandeling vanaf 5 minuten 29,68
Behandeling vanaf 15 minuten 52,99
Behandeling vanaf 30 minuten 90,36
Behandeling vanaf 45 minuten 128,40
Behandeling vanaf 60 minuten 152,50
Behandeling vanaf 75 minuten 187,76
Behandeling vanaf 90 minuten 229,30
Behandeling vanaf 120 minuten 337,14
Consulttype Tijdsduur Tarief (EUR)
Diagnostiek vanaf 5 minuten 37,87
Diagnostiek vanaf 15 minuten 65,19
Diagnostiek vanaf 30 minuten 108,04
Diagnostiek vanaf 45 minuten 151,07
Diagnostiek vanaf 60 minuten 173,40
Diagnostiek vanaf 75 minuten 211,34
Diagnostiek vanaf 90 minuten 259,01
Diagnostiek vanaf 120 minuten 373,08
Consulttype Tijdsduur Tarief (EUR)
Intercollegiaal overleg kort vanaf 5 minuten 23,58
Intercollegiaal overleg lang vanaf 15 minuten 71,88

Onverzekerde zorg

Behandeling van Onverzekerde Zorg (OVP), zoals o.a. bij werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en hulpvragen bij psychische klachten op eigen initiatief zonder dat er al sprake van een psychische stoornis is, dien je zelf te bekostigen. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico. Voor onverzekerde zorg is geen verwijzing door een (huis)arts nodig.

Psychologenpraktijk B&T factureert de sessies maandelijks. Het basistarief is EUR 128,40 (gesprek van 45 min).

Jeugd 18-

Psychologenpraktijk B&T heeft geen jeugdzorgcontracten met gemeenten afgesloten. Dit betekent dat de kosten van de behandeling voor eigen rekening zijn. Er is geen verwijzing door een (huis)arts nodig.

Psychologenpraktijk B&T factureert de sessies maandelijks. Het basistarief is EUR 128,40 (gesprek van 45 min).